Mastmontörerna
I juni 2008 startades företaget Bygg & Mast AB som är certifierade att utföra mastmontage. Många av delägarna har ända sedan början av 90-talet jobbat med montering av kommunikationsmaster åt ett annat bolag.
Deras arbetsuppgifter är att grundlägga, montera och driftsätta GSM-master. Materiel tillhandahålls av kunden och grabbarna på Bygg & Mast skruvar ihop delarna, sätter i antenn, drar kabel och lyfter upp masten med en mobilkran för att kunna montera fast den i ett prefabricerat fundament.
- Vårt jobb är att tillhanda hålla mark och ordna väg, det har faktiskt hänt att vi använt oss av helikopter uppe i fjällvärlden för att komma fram, berättar Sören Boman, VD.
Kunderna består främst av bolag som Relacom och Terracom inom Norr- och Västerbotten.

Att sätta upp en mast tar med allt förarbete cirka två veckor, och förutom att sätta upp nya master så gör de också inplacering i befintliga master för att de ska bli uppdaterade. Är du noggrann, fullt frisk och intresserad av att jobba på hög höjd så kan du vara den person som Bygg & Mast behöver när de ska expandera under året.Bygg & Mast AB

Bransch:
Montering

Telefon: 0911-19070
Fax: 0911-16629


Email:
boman@bme.se

Adress:
Bygg & Mast AB
Box 188
94124 Piteå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN